СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

АДХЕЗОР к-т цвят 1

16,50 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

АДХЕЗОР прах 80 г цвят 1

12,00 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

АДХЕЗОР ФАЙН

21,00 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ХАРВАРД СС за подложки

69,36 лв.