СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

АДХЕЗОР к-т цвят 1 и 2

18,00 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

АДХЕЗОР прах 80 г цвят 1

12,60 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

АДХЕЗОР ФАЙН

28,26 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

ХАРВАРД СС за подложки

75,48 лв.