ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

3M™ Ketac™ Universal Aplicap™

5,43 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

3M™ RelyX™ U200 Automix композитен цимент 8,5 г

203,94 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

3M™ RelyX™ Universal Resin Cement Kits

371,22 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

3М RelyX™ Ultimate Clicker™ Refill Кликер А1

187,32 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

БИЛД ИТ

45,00 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

БРИЗ самоадхезивен дуокомпозитен цимент

57,00 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

МАКСЦЕМ ЕЛИТ 5 г. шприца

104,64 лв.

ДВОЙНО- ПОЛИМЕРИЗИРАЩИ ЦИМЕНТИ

ТОТАЛЦЕМ дуал цимент 8гр. А2

89,04 лв.