СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Дентални клещи

36,00 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Игла с конец

3,60 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Конец 3/0 Полимед

1,98 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Лост – елеватор

15,60 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Ножица хирургична

8,30 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Острие за скалпел

0,22 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Скалпел стерилен

0,60 лв.