ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Базов диагностичен комплект

155,00 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Борер за сваляне на корони

8,28 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

ДРЪЖКА за стоматологично огледало

9,00 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Еднократен стерилен комплект

1,20 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

Касета за 5 инструмента на МА DENTAL

45,60 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Моделажни инструменти

30,12 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Огледало стоматологично

3,12 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Пинсета стоматологична

3,90 лв.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Сонда стоматологична

3,50 лв.