Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Aplicap™ Activator Активатор за капсули

115,65 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Aplicap™ Applier Аплиактор за капсули

149,29 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Elipar™ DeepCure-L LED Curing Light

1618,68 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Filtek™ Restorative Dispenser пистолет за компюли

101,28 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Garant™ Dispenser Protemp – Пистолет за картуши 4:1/10:1

169,86 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Pentamix™ Lite Automatic Mixing Unit 230V 50HZ

1362,24 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

Пистолет за компюли

32,10 лв.