Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Aplicap™ Activator Активатор за капсули

121,98 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Aplicap™ Applier Аплиактор за капсули

173,27 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Elipar™ DeepCure-L LED Curing Light

1707,67 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Filtek™ Restorative Dispenser пистолет за компюли

106,82 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Garant™ Dispenser Protemp – Пистолет за картуши 4:1/10:1

179,21 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

3M™ Pentamix™ Lite Automatic Mixing Unit 230V 50HZ

1437,13 лв.

Стоматологични апарати и консумативи за стоматологични юнити

Пистолет за компюли

32,10 лв.

СТОМАТОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ

3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light

3260,08 лв.