КОНСУМАТИВИ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Аспиратор хирургичен стерилен

1,80 лв.

КОНСУМАТИВИ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Аспирационна канюла 16 мм.

2,00 лв.

КОНСУМАТИВИ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Слюнкосмукатели еднократни

8,16 лв.