АНЕСТЕТИЦИ И СРЕДСТВА ЗА АНЕСТЕЗИЯ

Спринцовки 1 сс + игли х 100 бр./кут.

18,00 лв.

АНЕСТЕТИЦИ И СРЕДСТВА ЗА АНЕСТЕЗИЯ

Спринцовки 2 сс трикомпонентни х100 бр.

8,90 лв.