Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД запазва собствеността, авторските права и правата на интелектуална собственост в и над този сайт. Вие се съгласявате да спазвате всички съобщения за авторство и други ограничения, съдържащи се във всяка информация, софтуер или друг материал, достъпен чрез този сайт. Всички търговски марки, означения и имена, изложени на сайта, принадлежат на съответните им собственици. Нищо на този сайт не следва да бъде тълкувано като предоставящо (косвено или по друг начин) лиценз или право за ползване на търговските марки, означения и имена,изложени на сайта, без предварително писмено съгласие на техните собственици.

Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД не дава гаранция, че използваните от Вас материали, достъпни чрез този сайт, няма да засегнат правата на трети лица,които не са свързани с Глория Интернешънъл Лимитид ЕООД.