Доверен партньор на пазара

Фирма “Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД е основана през 1991 г. в гр. София.

Основните дейности на фирмата са внос, износ и дистрибуция на широка гама от лекарствени продукти, хранителни добавки, санитарно-хигиенни стоки, стоматологични и зъботехнически материали и консумативи.

“Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД е лицензиран търговец на едро и притежава лиценз, издаден от Изпълнителната Агенция по Лекарствата, за търговия с лекарствени продукти и медицински изделия и тяхното складиране и съхранение на територията на страната, както и лиценз, издаден от Българска Агенция по Безопасност на Храните за търговия с хранителни добавки.

01

Складови бази

Всяка от складовите бази е проектирана и построена в съответствие с изискванията на българското законодателство, директивите на ЕС и покриват изискванията за добра дистрибуторска практика. Начините за ръководене на всички дейности, свързани с процеса на доставка на предлаганите стоки, т.е. поръчка и заприходяване на постъпващата номенклатура, мениджмънт и инвентаризация на складовата наличност, водене на документация, съхраняване на стоките, сортиране и опаковане на продуктите в състояние, годно за безопасно транспортиране, обработка на поръчките и тяхната доставка до клиента, са оптимално усъвършенствани в складовите бази на “Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД и ръководени от Стандартни Оперативни Процедури.

02

Екип

Ние разчитаме на уменията и опита на над 40 висококвалифицирани специалисти – фармацевти, мениджъри, икономисти, рекламни консултанти, IT специалисти и юристи.

Компанията е създала широка дистрибуторска мрежа в цялата страна. Наши партньори са аптеки, стоматолози, дистрибутори, български и чужди производители.

От началото на своето създаване  “Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД непрекъснато работи в посока установяване на коректни и трайни бизнес отношения с водещи фармацевтични и стоматологични български и чуждестранни производители. Фирмата е вносител и дистрибутор на едни от най-големите фармацевтични и стоматологични компании.

03

Бизнес

Компанията поддържа в наличност широка гама лекарствени продукти, санитарно-хигиенни материали, хранителни добавки и билкови препарати, както голямо разнообразие от продукти за стоматологията.

Като отговорен участник в динамично развиващия се български фармацевтичен и стоматологичен пазар, “Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД е установила и поддържа стабилни отношения с другите структури и организации, свързани с фармацевтичната и стоматологична индустрия в България.

Фирмата също така въвежда нови продукти и производители на българския пазар, извършвайки регистрация и маркетингово проучване на новите продукти.

През последните 5 години компанията отчита среден ръст на оборота от 8-12% годишно.
Приоритети в работата на “Глория Интернешънъл Лимитид” ЕООД са професионализмът, коректността и добрата дистрибуторска практика. По този начин фирмата отговаря на предизвикателствата на динамичния фармацевтичен и стоматологичен пазар и предлага на своите партньори работа в условията на лоялност и перспективно сътрудничество.

Нашите партньори